KRONIKA WYDARZEŃ

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

20 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Rzemiosła przy ul. Kołłątaja 16  odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach. Zgromadzenie otworzył Starszy Cechu Tadeusz Gargas witając przybyłych rzemieślników – członków Cechu oraz zaproszonych gości: Czesława Krupę – dyrektora Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Romana Trojanowicza – Honorowego Starszego Cechu, dyrektora ZSZ CRiP w Gorlicach. Po przywitaniu przybyłych na zebranie Starszy Cechu poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłego w roku sprawozdawczym rzemieślnika, długoletniego członka Zarządu (w latach 1981–2001) Jana Zasowskiego, po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad. Obrady prowadził Starszy Cechu Tadeusz Gargas wspierany przez wiceprzewodniczącego obrad Podstarszego Jana Wojnarskiego i sekretarza obrad Kierownika Biura Cechu Kazimierza Sobieniaka.

Fotorelacja w galerii.

 


Ten link przeniesie Cię na górę strony

Kontakt

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 16
tel. / fax: 018 353-52-62
e-mail: cech.gorlice@list.pl

Statystyki odwiedzin

© 2009 Cech Gorlice, Wykonanie: Ewerest