logo Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
logo Związek Rzemiosła Polskiego

logo RSS

  Subskrybcja Aktualności na smartfonach przez czytnik RSS
https://www.cech.gorlice.pl/rssAktualności"Polski Ład" a forma prowadzenia działalności [DARMOWE webinarium] – 5.10.2021

Bardzo ważne webinarium, szczególnie dla osób, które chcą dostosować formę prowadzenia działalności w stosunku do zmian, która zostaną wdrożone przez POLSKI ŁAD.

Kliknij, aby zapisać się
Nasza Rzemieślniczka Renata Zięba-Kuszyńska w May Lux Magazine – 27.09.2021

Link do strony wydania
Bon na cyfryzację – 23.09.2021

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje "Bon na Cyfryzację". Celem programu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla małych i średnich firm na realizację działań zwiększających wykorzystanie technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania.

Zgodnie z zasadami programu wniosek o dofinansowanie może obejmować zakup:
1. komponentu obligatoryjnego – oprogramowania min 60.000 PLN,
2. komponentu fakultatywnego – środków trwałych. Maksymalna wartość wydatków wynosi do 300 tys. zł, z czego 85% jest dofinansowanych przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór wniosków trwa od 20 września i potrwa do 20 października 2021 r. z możliwością skrócenia terminu.

Promowane są nowoczesne rozwiązania RFID (systemy identyfikacji produktów) SimplyQ, przede wszystkim dla branż: pralnictwo, hotelarstwo, gastronomia.

Więcej informacji znajdą Państwo w e-ulotce na: https://cyfryzacja.simplyq.pl/
Upamiętnienie poległych walczących w rocznicę wybuchu II wojny światowej – 03.09.2021

upamiętnienie 1 wrzesnia

W 82 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlice, Zarząd Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości wziął udział w uroczystości upamiętniającej poległych walczących na wszystkich frontach.

Przy pomniku Bohaterów Ziemi Gorlickiej wiązankę kwiatów złożył Starszy Cechu P. Jan Wojnarski w towarzystwie Podstarszych: P. Stanisława Muchy-Słomskiego i P. Włodzimierza Sochy. Obecny był również poczet sztandarowy CRiP w składzie: P. Edward Miarecki, P. Mirosław Wantuch i P. Łukasz Krauschar.

Zdjęcia w galerii
Spotkanie organizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA: "Wspierając przedsiębiorczość rozwijamy, integrujemy i promujemy Małopolskę” – 26.08.2021
XII Starosądecki Jarmark Rzemiosła – 13.08.2021

XII Starosądecki Jarmark Rzemiosła

W dniach 28-29 sierpnia 2021 r. w Starym Sączu odbędzie się XII Starosądecki Jarmark Rzemiosła, którego organizatorem jest Urząd Miejski w Starym Sączu w partnerstwie z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu i Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Jest to impreza promująca tradycję, wartości rzemiosła i bogactwo kultury ludowej.
Podczas warsztatów rzemieślnicy prezentować będą rękodzieło regionalne.
Oprawę muzyczną zapewnią zespoły folklorystyczne i folkowe. Będzie również możliwośc degustacji potraw kuchni regionalnej.

Start w sobotę o godz. 11:00

Program towarzyszący :

SOBOTA – 28 sierpnia 2021 r.
godz. 17.00
Zespoły tańca nowoczesnego
z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu

godz. 18.30
Zespół MURAŃ z Zakopanego
godz. 20.30
Grupa Artystyczna LEŚNE LICHO – pokaz tańca z ogniem

NIEDZIELA – 29 sierpnia 2021 r.
godz. 16.00
Starosądecki Chór Gospel i Muzyki Rozrywkowej
godz. 17.00
Pokaz iluzji „Magiczna podróż” – Rafał Mulka Beskidzki Teatr Iluzji
godz. 18.00
Kapela HOWERNA
Diecezjalne Święto Rodziny w Starym Sączu – 23.06.2021

Święto Rodziny

20 czerwca 2021 r. na zaproszenie Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Pana Tadeusza Szewczyka, przedstawiciele naszego Zarządu: Stanisław Mucha-Słomski, Włodzimierz Socha i Antoni Zasowski oraz Dyrektor BS I St CRiP w Gorlicach P. Roman Trojanowicz, wzięli udział w Diecezjalnym Święcie Rodziny w Starym Sączu.

Przy Ołtarzu Papieskim uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja Jeża.

Następnie zaproszeni zostali na poczęstunek i krótkie spotkanie z przedstawicielami Cechów i Izb Rzemieślniczych.

Zdjęcia w galerii
Nowe bezpłatne webinaria – 22.06.2021

webinarium wyrok TSUE

Więcej informacji i zapisy: Link


webinarium rozliczenie VAT w UE

Więcej informacji i zapisy: Link
Bezpłatne spotkanie online odnośnie adytu cyfrowego – 17.06.2021

Dnia 29 czerwca 2021 (wtorek), w godz. 10:00 – 12:00 odbędzie się spotkanie online na temat audytu cyfrowego, czyli ocenie dojrzałości cyfrowej klienta. Wiedza ta zwiększa efektywność działania i konkurencyjność poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

Link

To jest ważne, bo w programie "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)" wymogiem obligatoryjnym do skorzystania z części funduszy będzie posiadanie wyników audytu cyfrowego na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Więcej informacji na temat spotkania można znaleźć na stronie "Centrum Business in Małopolska" (link powyżej).
XXVII Zjazd Delegatów – 11.06.2021

Dnia 7 czerwca 2021 r. nowo wybrani Delegaci Zarządu Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach, na zaproszenie Izby Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, uczestniczyli w XXVII Zjeździe Delegatów, który miał miejsce w lokalu Casablanca w miejscowości Niskowa.
P. Jan Wojnarski, P.Włodzimierz Socha i P. Danuta Adamczyk, wraz z pozostałymi delegatami, wybrali nowe władze Izby.
Prezesem Izby Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu został P. Tadeusz Szewczyk.

Zdjęcia w galerii
Obchody 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach – 11.06.2021

W dniu 2 czerwca 2021 r. odbyły się uroczyste obchody 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach. Zaproszenia na uroczystość, otrzymali Starszy naszego Cechu – P. Jan Wojnarski oraz Dyrektor BS I Stopnia CRiP w Gorlicach P. Roman Trojanowicz. Starszy Cechu wspólnie z Dyrektorem Szkoły, wzięli udział w tej pięknej uroczystości i wręczyli pamiątkowy upominek, na ręce Pani Renaty Stępień - Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach.

Zdjęcia w galerii
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków - podsumowanie – 11.06.2021

W dniu 17 maja 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach. Na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście z Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu: P. Tadeusz Szewczyk – Prezes Izby, P. Beata Rzepiela – Dyrektor Izby, Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia CRiP w Gorlicach: P.mgr Roman Trojanowicz, Zarząd CRiP w Gorlicach oraz zrzeszeni rzemieślnicy.

Dokonano wyboru nowych władz cechowych na kadencję: 2021 – 2025.

Starszym Cechu został P. Jan Wojnarski.

Do nowego Zarządu wybrano:
P. Danuta Adamczyk
P. Beata Cetnarowska
P. Włodzimierz Socha
P. Stanisław Mucha-Słomski
P. Antoni Zasowski
P. Mirosław Wantuch

Zarząd CRiP w Gorlicach, po ukonstytuowaniu się w dniu 19 maja 2021r. przedstawia się następująco:
Starszy Cechu – P. Jan Wojnarski
Podstarsi Cechu - P. Stanisław Mucha-Słomski, P. Włodzimierz Socha
Sekretarz – P. Mirosław Wantuch
Skarbnik – P. Danuta Adamczyk
Członkowie Zarządu – P. Antoni Zasowski, P. Beata Cetnarowska

WZS-W Członków wybrało poszczególne Komisje:
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – P. Paweł Tokarski
Członkowie – P. Wacław Kretowicz, P. Łukasz Krauschar
Zastępcy członków – P. Agata Sztaba, P. Paweł Węglarz
Sąd Cechowy
Przewodnicząca – P. Maria Czerhoniak
Członkowie – P. Anna Przybyłowicz, P. Monika Świerz
Zastępcy członków – P. Beata Więcek, P. Edyta Przybycień-Chochołek

Zdjęcia w galerii
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków – 7.05.2021

Z A P R O S Z E N I E

działając na podstawie § 25 Statutu Cechu zwołuję

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków

Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach na dzień 17 maja 2021r. o godz. 17.00 – I termin (w przypadku braku quorum w podanym czasie, WZSW Członków, rozpocznie się o godz. 17.30 – II termin) w sali Domu Rzemiosła w Gorlicach, ul. Kołłątaja 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Członków i przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie Regulaminu obrad WZSW Członków
3. Wybór Przewodniczącego, Z -cy Przewodniczącego i Sekretarza WZSW Członków
4. Wybory Komisji: Porozumiewawczej, Wnioskowej i Mandatowo - Skrutacyjnej
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia
7. Sprawozdanie z działalności za rok 2020
a / Zarządu Cechu
b / Komisji Rewizyjnej
c / Sądu Cechowego
8. Omówienie sprawozdania finansowego za 2020 r.
9. Dyskusja i podjęcie uchwał dotyczących punktów 6 - 7
10. Informacja Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia CRiP w Gorlicach na temat jej działalności
11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Cechu
12. Wybór Starszego Cechu
13. Omówienie planu finansowego na rok 2021 i uchwalenie składki cechowej
14. Wybory: a) Zarządu Cechu, b) Komisji Rewizyjnej, c) Sądu Cechowego
15. Sprawa pocztu sztandarowego
16. Wybór 3 delegatów na Zjazdy Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
17. Dyskusja
18. Podjęcie uchwał
19. Wolne wnioski i zakończenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego

W biurze Cechu wyłożone są do wglądu zamknięcia rachunkowe za rok ubiegły, plany finansowe na rok 2021, sprawozdanie Zarządu Cechu, projekty uchwał, protokół z poprzedniego WZCz, sprawozdanie z realizacji uchwał.

Obecność obowiązkowa, gdyby Pan (i) nie mógł wziąć udziału w zebraniu należy usprawiedliwić swoją nieobecność.


Starszy Cechu
mgr inż. Tadeusz Gargas
Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia – 23.04.2021

Mamy kolejne regulacje odnośnie praktycznej nauki zawodu – wracają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Pełna informacja MEN wraz z podstawą prawną znajduje się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br--nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw
Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia – 16.04.2021

Zmiany w niewielkim zakresie na plus dotyczą głównie przedszkoli i zajęć sportowych. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia. Są natomiast możliwe od 19 kwietnia (poniedziałek) zajęcia praktyczne.

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Pełna informacja MEN wraz z podstawą prawną znajduje się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia
Przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia – 9.04.2021

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy – 29.03.2021

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Msza św. z okazji święta rzemiosła – św. Józefa – 22.03.2021

Dnia 20 marca 2021 r. o godz.18-tej, w Kościele Parafialnym p.w. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach, odbyła się uroczysta Msza św. z okazji święta rzemiosła – św. Józefa.

Msza św. w intencji Rzemieślników i Przedsiębiorców zrzeszonych w gorlickim Cechu – za pracowników, uczniów i członów ich rodzin z intencji Zarządu Cechu, koncelebrowana była przez księży: Proboszcza Parafii Jerzego Gondka, ks. Andrzeja Kluza i ks. Przemysława Hajduka. Przybyła Starszyzna Cechowa i Poczet Sztandarowy, zaproszeni Goście, wśród nich Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia CR i P im. Jana Kilińskiego w Gorlicach, Pan mgr Roman Trojanowicz.

Kilka zdjęć z uroczystości.
ZAPROSZENIE – spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców – 17.03.2021

spotkanie CBiM

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz Centrum Business in Małopolska mają przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjne dedykowane przedsiębiorcom, które odbędzie się 25 marca br. (czwartek) o godzinie 12.00 w formie online na platformie ZOOM.

Będzie to świetna okazja, by poznać ofertę wiodących instytucji otoczenia biznesu w regionie, usłyszeć o możliwościach wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, dowiedzieć się o dostępnych ulgach podatkowych dla przedsiębiorców, a także jak zwiększyć wartość sprzedaży i uodpornić swój biznes na skutki pandemii poprzez sprzedaż online.

Rejestracji na spotkanie można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod linkiem: https://zoom.us/meeting/register/tJUrc-6qqj0uHtMzs30Kq2BnDh77L8dvjnwv

Serdecznie zapraszamy!


Plan spotkania
Święto Rzemiosła – św. Józefa, patrona rzemieślników – 15.03.2021

św. Józef


Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w systemie BDO – 8.03.2021


Roczne sprawozdania za rok 2020 składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2020 r. robią to w terminie do:
15 marca 2021 r.: sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
15 marca 2021 r.: sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi,

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań dostępne są tutaj:
„Instrukcje – krok po kroku system BDO” zakładka „Filmy-krok po kroku system BDO’’

Podstawa prawna: Dz. U. 2013 poz. 21 (PDF)
Projekt Sądeckie Bony Szkoleniowe – 26.01.2021


Sądeckie Bony Szkoleniowe - informacje o projekcie
Rzemieślniku, udostępnij w CEIDG swoje kwalifikacje zawodowe – 4.01.2021

Informowaliśmy o tym (notatka z 30.09.2020 r.), poniżej nowa prezentacja filmowa zachęcająca do działania.
Bieżący rok    Poprzedni rok


strzałka w górę

Kontakt

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 16
☎  tel. / fax: 018 353-52-62
📱  tel. komórkowy +48 517 977 384
✉  e-mail: cech.gorlice@list.pl

 Statystyki

© 2009 Cech Gorlice, Wykonanie: Ewerest