logo Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu


logo Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiegologo RSS

  Subskrybcja Aktualności
na smartfonach przez czytnik RSS
https://www.cech.gorlice.pl/rss


CRiP w Gorlicach na Facebooku

CRiP w Gorlicach
na Facebooku
AktualnościPodziękowanie za wsparcie od Cechu Fryzjerów– 27.11.2023

Cech Fryzjerów dziękuje za wsparcie swoich działań dotyczących zwiększenia dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.

Poniżej dokumenty – ostatni to list do Cechów, który zawiera (oprócz podziękowania) cele, chronologię zdarzeń i podsumowanie.


- Odpowiedź na pismo do ZRP o inicjatywę dt. podwyższenia kwoty dofinansowania

- Odpowiedź MEiN na pismo dotyczące płacy dla fryzjerów i innych rzemieślników kształcących młodocianych pracowników

- List od Cechu Fryzjerów i Rzemiosł Różnych
Udział Cechu w obchodach Dnia Niepodległości – 14.11.2023

W dniu 11 listopada 2023 roku, na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlice P. Rafała Kukli, przedstawiciele zarządu Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach wraz z pocztem sztandarowym, wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej pw. NNMP w Gorlicach, nastąpił przemarsz pod Pomnik Niepodległości. Tutaj odbyła się część oficjalna, modlitwa za poległych, złożenie wieńców. W samo południe odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego.

Fotogaleria

11listopada
Charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania Niepodległości – 09.11.2023

Zapraszamy na charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania Niepodległości! Wzięcie udziału jest bezpłatne, a za każdego uczestnika organizator przekaże 1 zł potrzebującym. W tym roku środki trafią do podopiecznych domu dziecka. Jest to IV edycja charytatywnego wydarzenia organizowanego co roku przez serwis edukacyjny https://www.dyktanda.pl/

Dyktando odbędzie się 11.11.2023 r. Obowiązuje podział na 5 kategorii wiekowych, tak aby każdy rozwiązywał tekst o odpowiednim poziomie trudności. Zapraszamy zarówno uczniów, jak i dorosłych.

Szkoła, która będzie najliczniej reprezentowana w dyktandzie, wskaże dom dziecka, który otrzyma zebrane środki. Dlatego warto licznie przystąpić do akcji. Każdy uczestnik będzie mógł określić “swoją” szkołę - zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz rodzice.

Dyktando będzie przygotowane specjalnie na tę okazję. Będzie poruszało wątki patriotyczne, wspominało znane postacie i wydarzenia. Dyktando będzie można rozwiązać w aplikacji ZDAY.

Szczegóły wydarzenia, w tym godziny rozpoczęcia dyktanda dla poszczególnych grup wiekowych, znajdują się na stronie: https://zday.pl/dyktando-charytatywne/
Cykl spotkań online Symfonia x PFR | Cyfrowa Wyprawka dla Firm – 12.09.2023

Nadchodzą duże zmiany dla przedsiębiorców związane z wdrożeniem nowego elektronicznego sposobu fakturowania, które będzie obowiązkowe od lipca 2024 r. Nie wiesz, czym jest KSeF i jak wpłynie na Twoją firmę? Co się zmieni w organizacji po wdrożeniu? Polski Fundusz Rozwoju zaprasza na cykl webinariów z firmą "Symfonia", które pomogą przygotować się przedsiębiorcom do nowego obowiązku i w dalszej drodze ku digitalizacji.

Pierwsze spotkanie "Skan faktury jako w pełni legalny dokument księgowy"19 września o godz. 10:00

Link do rejestracji: https://www.interankiety.pl/f/bD1aGQAD

Kolejne zaplanowane webinaria to:
03.10.2023, g. 10:00: Prawdziwe i pozorne faktury elektroniczne w obrocie gospodarczym,
17.10.2023, g. 10:00: Wpływ zmiany formy faktury na procesy akceptacji w organizacji,
07.11.2023, g. 10:00: Faktury wystawiane ręcznie czy to jeszcze możliwe?
90-lecie Związku Rzemiosła Polskiego – 11.09.2023

Poniżej zamieszczamy link do transmisji on-line uroczystej Gali z okazji Jubileuszu Związku Rzemiosła Polskiego, która odbędzie się 12 września 2023 w godz. 15:00-18:00

90-lecie Związku Rzemiosła Polskiego
Ważny komunikat – 30.08.2023

Z dniem 01 września 2023 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w zakresie wysokości stawek wynagrodzeń. W związku z powyższym pracodawcy, którzy zawarli umowy o refundację przed 01 września br., będą mogli starać się o aneksowanie tych umów ze względu na zmianę wysokości stawek.

Pełna informacja ze stawkami, terminami i wnioskiem do pobrania:
https://ohp.pl/rozwoj-zawodowy/refundacja/komunikaty
Plan zajęć szkolnych 2023/2024 – 28.08.2023
Obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów – 11.07.2023


- informacja z Departamentu Środowiska
Kurs pedagogiczny – 3.07.2023

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu, ul.Żółkiewskiego 18

ogłasza nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu (mistrzów szkolących).

Rozpoczęcie kursu – sierpień 2023 r.
Opłata za kurs wynosi 600,-zł.
Zapisy w Biurze Izby lub telefonicznie
18 443-66-69, 18 443-66-89
XXIX Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Izby i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu – 31.05.2023

W dniu 22 maja 2023 r. Delegaci CRiP w Gorlicach: P. Jan Wojnarski, P. Danuta Adamczyk i P. Włodzimierz Socha wzięli udział w XXIX Zjeździe Sprawozdawczym Delegatów Izby i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Dzień ten był ważnym dniem dla CRiP w Gorlicach. Najwyższym odznaczeniem Odznaką Honorową „Szablą Kilińskiego” został wyróżniony obecny Podstarszy Cechu P. Włodzimierz Socha.

Natomiast tytuł Małopolskiego Rzemieślnika Roku otrzymał. Starszy Cechu P. Jan Wojnarski.

Odznaczenia wręczał Pan Janusz Kowalski – Wiceprezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego i Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie oraz Pan Tadeusz Szewczyk – Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Fotorelacja
Upamiętnienie 78 rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej – 31.05.2023

Z okazji 78 rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej 8 maja o godz. 12-tej przedstawiciele Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach, złożyli wiązankę kwiatów w miejscu pamięci pod budynkiem Szklarczykówki. Na to wydarzenie otrzymano zaproszenie od Burmistrza Miasta Gorlice P. Rafała Kukli.

Fotorelacja – ze strony UMiasta
Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 31.05.2023

Na zaproszenie Starosty Gorlickiego P. Marii Gubały i Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego P. Witolda Kochana, Zarząd CRIP z pocztem sztandarowym uczestniczył w Powiatowych Obchodach 232 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Po uroczystej Mszy św. W Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach, nastąpiła uroczysta intronizacja Króla Kurkowego Anno Domini 2023 na Rynku Miasta, następnie uroczysty orszak udał się pod pomnik upamiętniający stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, gdzie wysłuchano okolicznościowego przemówienia Starosty Gorlickiego i złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Fotorelacja
Upamiętnienie 108 Rocznicy Bitwy pod Gorlicami – 31.05.2023

W dniu 2 maja 2023 r. Zarząd CRiP w Gorlicach wraz z pocztem sztandarowym wziął udział, na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlic P. Rafała Kukli, w uroczystościach upamiętniających 108 Rocznicę Bitwy pod Gorlicami. Wydarzenie miało miejsce na Cmentarzu Wojennym nr 91. Po wysłuchaniu Apelu Poległych i modlitwie ekumenicznej, złożono wiązanki pod centralnym krzyżem-pomnikiem.

Fotorelacja
Walne zgromadzenie członków CRiP – 11.04.2023


Z A P R O S Z E N I E
działając na podstawie § 25 Statutu Cechu zwołuję

Walne Zgromadzenie Członków

Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach na dzień 9 maja 2023 r. o godz. 17.30 – I termin (w przypadku braku quorum w podanym czasie, Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 18.00 – II termin) w sali Domu Rzemiosła w Gorlicach ul. Kołłątaja 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wręczenie odznaczeń.
 3. Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego, Z -cy Przewodniczącego i Sekretarza WZ Członków.
 5. Wybory Komisji: Wnioskowej i Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 7. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Członków.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków.
 9. Sprawozdanie z działalności za rok 2022
 10. a / Zarządu Cechu
  b / Komisji Rewizyjnej
  c / Sądu Cechowego.
 11. Informacja Dyrektora BS I St. CR i P w Gorlicach na temat jej działalności.
 12. Omówienie sprawozdania finansowego za 2022 r.
 13. Omówienie planu finansowego na rok 2023 i uchwalenie składki cechowej.
 14. Dyskusja dotycząca punktów 9 – 12.
 15. Głosowanie nad projektami uchwał:
 16. - w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu,
  - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  - w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Cechowego,
  - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego,
  - w sprawie zatwierdzenia planu finansowego,
  - w sprawie zatwierdzenia składki cechowej.
 17. Udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu za rok 2022.
 18. Sprawa pocztu sztandarowego.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

W biurze Cechu wyłożone są do wglądu:
sprawozdanie finansowe za 2022 r, sprawozdanie Zarządu Cechu, projekty uchwał, protokół z poprzedniego WZ Cz, sprawozdanie z realizacji uchwał.

Obecność obowiązkowa, gdyby Pan (i) nie mógł wziąć udziału w zebraniu, należy usprawiedliwić swoją nieobecność.

Starszy Cechu

Jan Wojnarski
Zarząd i Pracownicy CRiP w Gorlicach, życzą wszystkim Rzemieślnikom zrzeszonym w naszym Cechu: Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkiej Nocy – 05.04.2023Świętego Józefa, dzień patrona rzemieślników – 4.04.2023

Dnia 18 marca 2023 r. z okazji święta patrona rzemiosła, św. Józefa, rzemieślnicy naszego Cechu, spotkali się na uroczystej mszy świętej, sprawowanej w intencji rzemiosła gorlickiego. Msza odbyła się w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach. Mszę koncelebrowaną odprawili: Ksiądz Proboszcz Jerzy Gondek, Ksiądz Kapelan Andrzej Kluz i Ksiądz Paweł Gąsior. Po mszy rzemieślnicy i zaproszeni goście spotkali się na uroczystym obiedzie w Restauracji Podzamcze. Wręczono odznaczenia rzemieślnicze.

Honorową Odznakę Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu „Za zasługi w rzemiośle” otrzymali:

 • Pani Anna Chruściel - długoletnia była Dyrektor Szkoły Cechowej w Gorlicach
 • Pani Danuta Adamczyk – członek Zarządu Cechu w Gorlicach
 • Pan Mirosław Wantuch – członek Zarządu Cechu w Gorlicach
 • Pan Antoni Zasowski – członek Zarządu Cechu w Gorlicach

Fotogaleria
Dofinansowanie kosztów wyszkolenia ucznia – 27.03.2023

Związek Rzemiosła Polskiego prowadzi działania mające na celu podniesienie kwoty dofinansowania kosztów wyszkolenia uczniów.

W załącznikach:
- list Jolanty Kosakowskiej, Dyrektor Zespółu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, do wszystkich cechów zrzeszonych w ZRP

- skan wystąpienia ZRP do Ministerstwa Edukacji i odpowiedź
I Kongres Krakowskich Przedsiębiorców – 17.03.2023

Kongres jest skierowany do wszystkich ludzi biznesu. Wydarzenie odbędzie się 25 marca br. w Hotelu Galaxy Kraków (ul. Gęsia 22A). Poniżej zaproszenie, zawierające pełną informację:

Link do rejestracji
Spotkania regionalne dla przedsiębiorców – 13.03.2023

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna cykl bezpłatnych spotkań regionalnych pt.: „Rozwijaj się z funduszami europejskimi. Nowe programy dla przedsiębiorców". W 16 miastach Polski od marca do listopada 2023 r. Spotkanie inaugurujące cykl odbędzie się 24 marca br. w Białymstoku, kolejne w Krakowie 29 marca.

Nowe programy otwierają wiele możliwości i form wsparcia również finansowego dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Eksperci opowiedzą o realizowanych przez PARP w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 nowych konkursach i programach, przybliżą warunki i możliwości udziału w wybranym programie. Podczas spotkań stacjonarnych będzie również czas dla przedsiębiorców na bezpośrednie zadawanie pytań i rozmowy z ekspertami.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach stacjonarnych lub do obejrzenia transmisji online. Na spotkania stacjonarne obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/spotkania-regionalne .
Bezpłatne szkolenie online "Praktycznie o zmianach w prawie pracy" – 20.02.2023

Webinarium odbędzie się już 22 lutego 2023 r. o godz. 10:00 (online).

Szkolenie przeprowadzą eksperci z firmy PWC.

Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorców z województwa małopolskiego, a jego celem jest przygotowanie się do najważniejszych zmian w prawie pracy, które zostały wprowadzane od 1 stycznia 2023 r. i które będą wprowadzane w najbliższym czasie, zgodnie ze zmianami ustaw oraz dyrektywami UE.

Zaproszeni eksperci poruszą m.in. poniższe kwestie:

 • nowe zasady dotyczące pracy zdalnej (w tym zwrot kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej)
 • nowe zasady kontrolowania trzeźwości pracowników
 • nowe zasady zawierania umów o pracę
 • nowe zasady rozwiązywania umów o pracę
 • nowe uprawnienia pracownika do żądania zmiany warunków zatrudnienia na bardziej przewidywalne i korzystne
 • nowe zasady rekompensowania szkoleń pracowniczych
 • nowe uprawnienia pracowników do przerw w pracy, czasu wolnego i dni wolnych od pracy
 • nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • nowe przepisy ochronne dla pracowników
 • nowe stawki wynagrodzenia minimalnego
 • nowy obowiązek informacyjny dotyczący PPK
 • projekt Ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców
 • podwyżka diet z tytułu podróży służbowej

Rejestracja

Wydarzenie jest bezpłatne. Warunkiem udziału jest wcześniejsza rejestracja.

Link do formularza rejestracyjnego: tutaj

Szkolenie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Global Meet. Link do szkolenia zostanie przesłany bezpośrednio do zarejestrowanych osób.

Zachęcamy do rejestracji i udziału!
Webinaria na temat nowości w 2023 r. – 27.01.2023

Firma ASB Poland, zaprasza przedsiębiorców do udziału w bezpłatnych, otwartych i – co najważniejsze – merytorycznych webinarach, prowadzonych przez swoich doradców podatkowych i specjalistów z zakresu księgowości oraz finansów.

ASB Poland jest częścią międzynarodowej grupy firm doradczych i dostawcą wysokiej jakości usług w zakresie księgowości, doradztwa podatkowego, kadr i płac, doradztwa transakcyjnego i usług korporacyjnych. Grupa ASB to ponad 350 ekspertów w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, 7 biur i szeroki zakres eksperckich usług.

Najbliższe wydarzenia będą poświęcone zmianom od 2023 roku w zakresie podatku CIT, omówieniu nowego rozwiązania jakim są Grupy VAT oraz obowiązkowego dla wszystkich przedsiębiorców Krajowego Systemu e-Faktur, który zbliża się wielkimi krokami, a także omówiona zostanie fundacja rodzinna jako remedium na opodatkowanie CFC oraz alternatę dla spółek holdingowych. Eksperci ASB Poland omówią praktykę ostatnio wprowadzonych zmian oraz najnowsze interpretacje podatkowe, a także wspólnie zastanowimy się, co czeka przedsiębiorców w roku 2023 w odniesieniu do nowelizacji przepisów dotyczących podatku dochodowego i podatku od towarów i usług.

Najważniejsze zmiany w CIT – praktyczne aspekty – 09 luty (czwartek), start godz. 10:00.

Celem webinarium jest praktyczne przedstawienie najnowszych istotnych regulacji podatku CIT, z uwzględnieniem nie tylko tych zmian, które weszły w życie od stycznia 2023 roku, ale także zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, których rozliczenie po raz pierwszy nastąpi w zeznaniu rocznym składanym za 2022 r. Dzięki kompleksowemu omówieniu, uczestnicy lepiej zrozumieją nowości dotyczące tego podatku. W agendzie m.in. estoński CIT, minimalny podatek dochodowy, podatek od przerzuconych dochodów, czy zmiany w podatku u źródła.

Szczegółowa agenda i link do rejestracji:
https://asbgroup.eu/pl/blogi/webinar-najwazniejsze-zmiany-w-cit-praktyczne-aspekty/

Fundacja rodzinna – nie tylko dla firm rodzinnych. Remedium na opodatkowanie CFC oraz alternatywa dla spółek holdingowych – 10 luty (piątek), start godz. 10:00.

Temat fundacji rodzinnej odżył pod koniec 2022 roku, kiedy opublikowano zaktualizowany projekt ustawy. Nowe przepisy mają przede wszystkim zapewnić ochronę majątku firm rodzinnych oraz usprawnić jego sukcesję. Instytucja fundacji rodzinnej ma jednak również zachęcić polskich przedsiębiorców do relokacji polskiego kapitału z zagranicy poprzez brak opodatkowania CIT/PIT transferu aktywów.

Szczegółowa agenda i link do rejestracji:
https://asbgroup.eu/pl/blogi/webinar-fundacja-rodzinna-remedium-na-opodatkowanie-cfc-oraz-alternatywa-dla-spolek-holdingowych/

Grupy VAT i obligatoryjny KSeF – co zyskają przedsiębiorcy – 14 luty (wtorek), start godz. 10:00.

Nowy rok to najczęściej również i nowe zmiany w zakresie podatku VAT. Pojawią się kolejne obowiązki, czasem także i ułatwienia w zakresie podatku od towarów i usług. Co nowego czeka zatem na podatników w 2023 r.? Między innymi wspólne rozliczanie się podatników, w ramach rozwiązania funkcjonującego już w większości europejskich państw – Grupy VAT. Ten mechanizm umożliwia funkcjonowanie grupy podmiotów jako jednego podatnika na gruncie podatku VAT. Wielkimi krokami zbliża się też obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) oraz faktury ustrukturyzowane. Do wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania ustrukturyzowanego pozostało już coraz mniej czasu, a patrząc na poziom skomplikowania tego procesu, podatnicy objęci obowiązkiem wystawiania e-faktur powinni już teraz rozpocząć przygotowania pod kątem merytorycznym, procesowym, jak i technologiczno-infrastrukturalnym.

Szczegółowa agenda i link do rejestracji:
https://asbgroup.eu/pl/blogi/webinar-grupy-vat-i-obligatoryjny-ksef-co-zyskaja-przedsiebiorcy/

Aby wziąć udział w webinarze, wystarczy dokonać rejestracji poprzez formularz umieszczony na stronie wydarzenia, a w dniu szkolenia nacisnąć na link otrzymany w mailu. Spotkania trwają ok godzinę i – tam gdzie jest to możliwe – wiedza merytoryczna poparta jest przykładami i praktycznymi case-study.strzałka w górę

Kontakt

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 16
☎  tel. / fax: 018 353-52-62
📱  tel. komórkowy +48 517 977 384
✉  e-mail: cech.gorlice@list.pl

 Statystyki

© 2009 Cech Gorlice, Wykonanie: Ewerest