logo Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu

logo Związek Rzemiosła Polskiego
Związek Rzemiosła Polskiegologo RSS

  Subskrybcja Aktualności
na smartfonach przez czytnik RSS
https://www.cech.gorlice.pl/rssAktualnościWalne zgromadzenie Cechu – 18.05.2022


Z A P R O S Z E N I E
działając na podstawie § 25 Statutu Cechu zwołuję

Walne Zgromadzenie Członków

Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach na dzień 25 maja 2022 r. o godz. 17.00 – I termin (w przypadku braku quorum w podanym czasie, Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 17.30 – II termin) w sali Domu Rzemiosła w Gorlicach ul. Kołłątaja 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i wręczenie odznaczeń.
 2. Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Wybór Przewodniczącego, Z -cy Przewodniczącego i Sekretarza WZ Członków.
 4. Wybory Komisji : Wnioskowej i Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków.
 7. Sprawozdanie z działalności za rok 2021.
 8. a / Zarządu Cechu
  b / Komisji Rewizyjnej
  c / Sądu Cechowego
 9. Informacja Dyrektora BS IS CR i P w Gorlicach na temat jej działalności.
 10. Omówienie sprawozdania finansowego za 2021 r.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwał dotyczących punktów 7 – 8.
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu za rok 2021.
 13. Omówienie planu finansowego na rok 2022 i uchwalenie składki cechowej.
 14. Sprawa pocztu sztandarowego.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwał.
 17. Wolne wnioski i zakończenie Walnego Zgromadzenia.

W biurze Cechu wyłożone są do wglądu:
sprawozdanie finansowe za 2021 r., sprawozdanie Zarządu Cechu, projekty uchwał, protokół z poprzedniego WZS-WCz, sprawozdanie z realizacji uchwał.

Obecność obowiązkowa, gdyby Pan (i) nie mógł wziąć udziału w zebraniu, należy usprawiedliwić swoją nieobecność.


Starszy Cechu

Jan Wojnarski
Udział Cechu w obchodach rocznicy zakończenia II wojny św. – 17.05.2022

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlic, Pana Rafała Kukli, z okazji 8 maja, dnia zakończenia II Wojny Światowej, Zarząd Cechu wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystościach upamiętniających ten dzień. O godzinie 11.30 w Bazylice Mniejszej pw. NNMP w Gorlicach, odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu złożono kwiaty pod "Szklarczykówką".

Fotogaleria

8maja
Udział Cechu w obchodach święta 3 Maja – 16.05.2022

Zarząd Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach wraz z pocztem sztandarowym, wzięli udział, na zaproszenie Starosty Gorlickiego P. Marii Gubały w uroczystych obchodach święta 3 Maja. O godzinie 10-tej rozpoczęła się Msza św. w Bazylice Mniejszej pw. NNMP w Gorlicach. Następnie byliśmy świadkami uroczystej intronizacji Króla Kurkowego Anno Domini 2022 na gorlickim Rynku.

Potem orszak przemaszerował ulicą 3 Maja pod pomnik upamiętniający stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość zakończyła się okolicznościowym przemówieniem Starosty Gorlickiego i złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem.

Fotogaleria

8maja
Życzenia wielkanocne – 11.04.2022
Święto Rzemiosła – św. Józefa – 4.04.2022

Z okazji Święta Rzemiosła – św. Józefa, dnia 19 marca 2022r. Zarząd Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach wraz z pocztem sztandarowym, pracownikami Cechu, Dyrektorem Szkoły Cechowej Panem Romanem Trojanowiczem, rzemieślnikami zrzeszonymi w Cechu, wzięli udział w uroczystej Mszy świętej w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach.

Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Proboszcz Jerzy Gondek.

Uroczystość rzemieślników uświetnił swoją obecnością Wójt Gminy Gorlice Pan Jan Przybylski, który również był rzemieślnikiem zrzeszonym w gorlickim Cechu.

Po zakończonej Mszy św. Zarząd i rzemieślnicy spotkali się w Restauracji Podzamcze, na uroczystym obiedzie.

Podczas spotkania Starszy Cechu Jan Wojnarski, wyróżnił odznaczeniami rzemieślniczymi zasłużonych rzemieślników.

Srebrną Honorowa Odznakę „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” otrzymali:
- Pani Danuta Adamczyk
- Pani Dorota Jamro-Pyrz
- Pan Sylwester Mikrut
- Pan Stanisław Mucha-Słomski

Honorową Odznakę Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu otrzymali: - Pan Tadeusz Gargas
- Pan Jan Wojnarski

Pan Tadeusz Gargas dodatkowo otrzymał z rąk Starszego Cechu tytuł Honorowego Starszego Cechu, za wieloletnią pracę i poświęcenie na rzecz Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach.

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii.
Apel Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego do organizacji rzemiosła o włączenie się w różne formy wsparcia dla Ukrainy– 04.03.2022

Potępiamy militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to bezwzględny akt terroru, który stanowi pogwałcenie reguł prawa międzynarodowego i cywilizowanych stosunków między państwami. Popieramy działania Rządu RP zapewniające obywatelom Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do Polski oraz pomoc dla uchodźców. Podkreślamy przy tym znaczenie pomocy polegającej na aktywizacji zawodowej oraz ułatwianiu podjęcia przez nich pracy na terenie RP. Efektywność kompleksowej pomocy uchodźcom wojennym wymaga koordynacji działań ze strony rządu, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, w tym organizacji rzemiosła.

Zwracam się do wszystkich regionalnych i lokalnych organizacji rzemiosła z terenu całej Polski o włączenie się w o różne formy wsparcia dla obywateli Ukrainy.

Apel ZRP dot. wsparcia dla Ukrainy otwórz (PDF)
Apel Rady Przedsiębiorczości i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej dotyczący pomocy Ukrainie– 04.03.2022

Organizacje tworzące Radę Przedsiębiorczości wspólnie z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą zwróciły się z apelem do polskich przedsiębiorców o dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie. Zwrócono się z prośbą do Premiera RP o objęcie tych wpłat takimi ulgami w CIT i PIT, jak na inne cele charytatywne (tj. odpis od podstawy opodatkowania odpowiednio do kwoty 3% lub 10% dochodu). „Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski, a bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy” – pisał Jacek Kuroń. W jego słowach odbijało się echo wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i Jerzego Giedroycia. Dziś te słowa, wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę są ostrzeżeniem także dla nas, Polaków. Bądźmy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami! Poniżej pełna treść apelu:.

Apel Rady Przedsiębiorczości dot. wsparcia dla Ukrainy otwórz (PDF)
Kulig cechowy– 22.02.2022

W dniu 19 lutego 2022 r. w zorganizowanym przez Zarządu Cechu kuligu, wzięli udział rzemieślnicy oraz pracownicy naszego Cechu wraz z osobami towarzyszącymi. Ze względu na brak śniegu, kulig stał się przejażdżką bryczkami, po malowniczych terenach Gładyszowa. Następnie uczestnicy biesiadowali w klimatycznej Starej Cegielni Państwa Kario.

Krótki fotoreportaż w galerii. Zapraszamy do obejrzenia

kuligMsza święta za rzemieślników – 21.02.2022

msza za rzemieślnikówPowrót do nauki stacjonarnej od 21 lutego – 21.02.2022Film dokumentalny „Małopolska droga do samorządu”.
„30 lat Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski”. – 12.02.2022


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uprzejmie informuje, że na platformie Youtube umieściliśmy film dokumentalny „Małopolska droga do samorządu. 30 lat Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski”.

Szczególnie prosimy o dalsze przekazanie tej informacji Państwa Członkom, Współpracownikom, środowiskom obywatelskim, organizacjom pozarządowym – „kuzynom samorządu”.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu pod linkiem:

https://youtu.be/zIA8bZovqXY

Film znanego dokumentalisty Piotra Augustynka, z wyjątkowymi archiwaliami współorganizowanej przez niego w latach 80-tych Niezależnej Telewizji „S” Mistrzejowice, prezentuje historię Małopolski i znaczący dorobek Stowarzyszenia. Potwierdza także tezę, że z wielu reform przeprowadzonych po 1989 r., najbardziej udaną była reforma samorządowa, w wyniku której rozkwitły nasze miasta i wioski.

O drodze do wolnego samorządu i wszechstronnych działaniach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wypowiedzieli się świadkowie historii – Kazimierz Barczyk – założyciel i do dzisiaj społecznie przewodniczący SGiPM oraz m.in.: prof. Jerzy Buzek, prof. Jacek Majchrowski, prof. Jan Tadeusz Duda, prof. Jacek Purchla, Barbara Bubula, Małgorzata Małuch, Mieczysław Gil, Edward Nowak, Józef Lassota, prof. Andrzej Gołaś, prof. Antoni Wontorczyk, Ireneusz Raś, Bogusław Kośmider, Dominik Jaśkowiec, Janusz Kahl, Michał Kozioł.

Ciekawe są również archiwalne wypowiedzi kolejnych rektorów UJ profesorów Franciszka Ziejki, Karola Musioła, Wojciecha Nowaka oraz profesorów Antoniego Dziatkowiaka, Stanisława Grodziskiego i Stanisława Waltosia. Podobnie archiwalna wypowiedź ks. kardynała Franciszka Macharskiego w sprawie udziału w pierwszych wyborach samorządowych.
Lutowe wydanie Mistrza Branży – pełny numer w PDF – 12.02.2022


Z udostępnionym aktualnym numerem czasopisma można zapozna się pod poniższym linkiem:

http://mistrzbranzy.pl/katalog-produktow/pokaz/Mistrz-Branzy-luty-2022-1853.html

Tam jest spis treści, możliwość czytania online i pobrania PDF.
Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy – 27.01.2022

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników
Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin
, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Nieodpłatny webinar z ekspertem dotacji unijnych – 21.01.2022

Niebawem wystartuje nowa perspektywa Unijna na lata 2021-2027. Do rozdysponowania będzie blisko 28 mld euro.

Serdecznie zapraszamy na nieodpłatny webinar z ekspertem dotacji unijnych Łukaszem Bilskim, który powie jak przygotować się do pozyskania środków.

Webinar odbędzie się 25 stycznia o godzinie 10:00.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.
Czas trwania około 60 minut.

Na webinarze:
* jak przygotować się do pozyskania środków
* kto będzie mógł skorzystać
* jaka jest szybka ścieżka pozyskania

Link do zapisu na wydarzenie:
https://decyzjefinansowe.pl/dotacje-webinar/
Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r – 10.01.2022

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów szkół.

Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa

Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Dla województwa małopolskiego jest to okres 17-30 stycznia 2022 r.

Pełny tekst Ministerstwa Edukacji i Nauki znajduje sie pod tym linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r
Nowa organizacja egzaminów czeladniczych w 2022 r.– 22.12.2021

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu opublikowała harmonogram działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem w 2022 r. egzaminów czeladniczych dla zatrudnionych u rzemieślników pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, będących uczniami ostatnich klas szkół branżowych I stopnia,

Dokument (PDF) można pobrać pod linkiem:
http://www.izbarzem-ns.pl/wp-content/uploads/2021/12/organizacja_egzaminow.pdf
Życzenia Świąteczno-Noworoczne – 22.12.2021
Zajęcia praktyczne dla młodocianych w okresie nauki zdalnej 20. grudnia - 9. stycznia – 17.12.2021

W okresie 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach będą odbywać się w systemie zdalnym, ale przepisy prawne zawierają pewne wyjątki. Dotyczą one między innymi zajęć praktycznych dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Pełny tekst Ministerstwa Edukacji i Nauki znajduje sie pod tym linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym
Zmiany w CEIDG – 8.12.2021

W połowie grudnia 2021 roku zmieni się sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Konto użytkownika ceidg.gov.pl przestanie istnieć, a zastąpi je Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Od 11 grudnia 2021 r. serwis CEIDG.gov.pl połączy się z Biznes.gov.pl.
Usługi elektroniczne dla przedsiębiorców, dotychczas dostępne na stronie ceidg.gov.pl, zostaną przeniesione na stronę biznes.gov.pl.

Od 13 grudnia 2021 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku CEIDG-1 oraz nowy wygląd zaświadczenia dla Przedsiębiorcy. Dowiedz się więcej o zmianach w CEIDG.
Wszystkie aktualne wzory formularzy znajdują się na stronie www.biznes.gov.pl/ceidg

Dokumenty obowiązujące od 13.12.2021:
Wzór formularza CEIDG-1
Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1
Załącznik CEIDG-MW
Załącznik CEIDG-RB
Załącznik CEIDG-RD
Załącznik CEIDG-POPR
Załącznik CEIDG-PN
Załącznik CEIDG-SC
Załącznik CEIDG-ZS


strzałka w górę

Kontakt

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 16
☎  tel. / fax: 018 353-52-62
📱  tel. komórkowy +48 517 977 384
✉  e-mail: cech.gorlice@list.pl

 Statystyki

© 2009 Cech Gorlice, Wykonanie: Ewerest