logo Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
logo Związek Rzemiosła Polskiego

logo RSS

  Subskrybcja Aktualności na smartfonach przez czytnik RSS
    pod adresem https://www.cech.gorlice.pl/rss

KRONIKA WYDARZEŃ

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

W poniedziałek 26 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Domu Rzemiosła przy ul. Kołłątaja 16  odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach. Zgromadzenie otworzył Starszy Cechu Tadeusz Gargas witając przybyłych rzemieślników – członków Cechu oraz zaproszonych gości: Czesława Krupę – dyrektora Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Romana Trojanowicza – Honorowego Starszego Cechu, dyrektora ZSZ CRiP w Gorlicach oraz Danutę Jędryczka – Honorowego Członka Cechu. Po przywitaniu przybyłych na zebranie Starszy Cechu poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłych w roku sprawozdawczym rzemieślników Jadwigę Janowską i Władysława Kunę. Następnie złożył gratulacje i wręczył wiązankę kwiatów Podstarszemu Cechu Janowi Wojnarskiemu w związku z otrzymaną główną nagrodą „Złotego Liścia Dębu” nadaną przez Gorlickie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Gorlicach. Po tym miłym akcencie przystąpiono do realizacji porządku obrad przedstawionym poniżej w formie zaproszenia, jakie skierowane było do wszystkich zrzeszonych w gorlickim Cechu członków. Obrady prowadził Starszy Cechu Tadeusz Gargas wspierany przez wiceprzewodniczącego obrad Podstarszego Jana Przybylskiego i sekretarza obrad Kierownika Biura Cechu Kazimierza Sobieniaka.

Fotorelacja w galerii.

 


strzałka w górę

Kontakt

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 16
☎  tel. / fax: 018 353-52-62
✉ e-mail: cech.gorlice@list.pl

Statystyki odwiedzin

© 2009 Cech Gorlice, Wykonanie: Ewerest