KRONIKA WYDARZEŃ

WALNE ZGROMADZENIE 2012

25 kwietnia 2012 roku odbyło się w sali obrad siedziby Cechu przy ul. Hugo Kołłątaja 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach. Na prowadzącego zgromadzenie wybrany został jednogłośnie kol. Tadeusz Gargas pełniący funkcję Starszego Cechu. Gośćmi Walnego byli Czesław Krupa – dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu oraz Roman Trojanowicz - Honorowy Starszy Cechu.
Podczas Walnego Zgromadzenia miało miejsce uroczyste podziękowanie kol. Danucie Jędryczka za długoletnie piastowanie funkcji  Podstarszej Cechu, która przeszła na emeryturę. Podziękowanie złożył  - w imieniu Zarządu - Starszy Cechu Tadeusz Gargas. Odczytał także uchwałę Zarządu Cechu nr 9/2012 która mówi o uhonorowaniu kol. Danuty Jędryczka nadaniem Jej dożywotnio godności „Honorowego Członka Cechu” w uznaniu dużego wkładu pracy wniesionego dla dobra miejscowego rzemiosła. Do podziękowań dołączyli także dyrektor Izby Czesław Krupa oraz Honorowy Starszy Cechu Roman Trojanowicz, który przez 18 lat współpracował - jako Starszy Cechu - z kol. Danutą Jędryczka pełniącą wówczas funkcję jego zastępcy.

Fotorelacja w galerii.

 


Ten link przeniesie Cię na górę strony

Kontakt

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 16
tel. / fax: 018 353-52-62
e-mail: cech.gorlice@list.pl

Statystyki odwiedzin

© 2009 Cech Gorlice, Wykonanie: Ewerest