Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej


logo Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu


logo Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego


CRiP w Gorlicach na Facebooku

CRiP w Gorlicach
na Facebooku


logo RSS

  Subskrybcja Aktualności
na smartfonach przez czytnik RSS
https://www.cech.gorlice.pl/rss

Kronika wydarzeń – 2024 r.Zaproszenie do Starego Sącza – 4.06.2024
ZRP – oferta wypoczynkowa dla Członków z rabatem do -68% - Holiday Park & Resort – 21.05.2024

Z oferty mogą skorzystać Członkowie ZRP, osoby pracujące oraz współpracujące, wszelkie osoby związane z ZRP oraz Państwa rodziny i osoby bliskie.

Vouchery oferowane są w opcjach: brązowy, srebrny i złoty. Różnią się one cenami wynikajacymi z zakresu dostępności (pakiet złoty jest najdroższy ale i obejmuje okres w szczycie sezonu). To co jest istotne i przesądza o atrakcyjności to rabat od ceny początkowej oraz fakt, że płaci się za wynajęcie domku niezależnie od ilości osób. Także fakt, że voucher jest ważny 3 lata (pakiet złoty) bądź 5 lat (pakiet srebrny i brązowy) z gwarancją ceny.

Odnośnik prowadzi do oferty dla członków ZRP:
https://oferta.holidaypark.pl/ZRP
Platforma zakupowa aktywna jest do 31.05.2024 r. do godz. 23:59

holiday

Podczas zakupu vouchera nie wybieramy konkretnego Resortu ani terminu a jedynie destynacje oraz rodzaj zakwaterowania. Termin oraz lokalizację dopiero w momencie rezerwacji.

Poniżej ulotki w formacie PDF. Pierwsza zawiera zdjęcia i opisy obiektów oraz dostępnych dla nich atrakcji, druga pozostałe szczegóły takie jak wyliczenia rabatów i opis pakietów.

katalog

oferta rabatowa
Intronizacja Gorlickiego Króla Kurkowego A.D. 2024 – 7.05.2024

Na zaproszenie Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów w Gorlicach, Zarząd CRIP wraz z pocztem sztandarowym uczestniczył w Powiatowych Obchodach Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Po uroczystej Mszy św. w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach, nastąpiła uroczysta intronizacja Króla Kurkowego Anno Domini 2024 na Rynku Miasta.
W roku bieżącym tę zaszczytną funkcję objął P. Stanisław Mucha-Słomski, Podstarszy naszego Cechu.

Następnie uroczysty orszak udał się pod pomnik upamiętniający stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, gdzie wysłuchano okolicznościowego przemówienia Starosty Gorlickiego i złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Po oficjalnych uroczystościach Zarząd Cechu udał się na Biesiadę Bracką do restauracji hotelu LORD w Gorlicach.
Złożono gratulacje nowemu Gorlickiemu Królowi Kurkowemu i wręczono okolicznościowy list gratulacyjny.

Fotogaleria

krol_kurkowy
Walne zgromadzenie członków CRiP – 2.05.2024


Z A P R O S Z E N I E
działając na podstawie § 25 Statutu Cechu zwołuję

Walne Zgromadzenie Członków

Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach na dzień 22 maja 2024 r. o godz. 17.00 – I termin (w przypadku braku quorum w podanym czasie, Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 17.30 – II termin) w sali Domu Rzemiosła w Gorlicach ul. Kołłątaja 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Wybór Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza WZ Członków.
 4. Wybory Komisji: Wnioskowej i Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 6. Wręczenie odznaczeń.
 7. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
 9. Sprawozdanie z działalności za rok 2023
 10. a / Zarządu Cechu
  b / Komisji Rewizyjnej
  c / Sądu Cechowego.
 11. Informacja Dyrektora BS I St. CRiP w Gorlicach na temat jej działalności.
 12. Omówienie sprawozdania finansowego za 2023 r.
 13. Omówienie planu finansowego na rok 2024 i uchwalenie składki cechowej.
 14. Dyskusja dotycząca punktów 9-12.
 15. Głosowanie nad projektami uchwał:
 16. - w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu,
  - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  - w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Cechowego,
  - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 r.
  - w sprawie zatwierdzenia planu finansowego,
  - w sprawie zatwierdzenia składki cechowej.
 17. Udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu za rok 2023.
 18. Sprawa pocztu sztandarowego.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

W biurze Cechu wyłożone są do wglądu:
sprawozdanie finansowe za 2023 r, sprawozdanie Zarządu Cechu, projekty uchwał, protokół z poprzedniego WZ Cz, sprawozdanie z realizacji uchwał.

Obecność obowiązkowa, gdyby Pan(i) nie mógł wziąć udziału w zebraniu, należy usprawiedliwić swoją nieobecność.

Starszy Cechu

Jan Wojnarski
Informacje o naborze na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – 22.04.2024

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
ul. Żółkiewskiego 18
ogłasza nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (mistrzów szkolących).
Rozpoczęcie kursu – po 06 maja 2024 r.

Zapisy w Biurze Izby lub telefonicznie
18 443-66-69, 18 443-66-89
Życzenia Wielkanocne – 26.03.2024

Święta Wielkanocne to czas wyjątkowy.
To zwycięstwo życia nad śmiercią,
dobra nad złem i miłości nad nienawiścią.
Niech te święta wytyczą kierunek,
w którym podążać powinien każdy z nas.
Niechaj w codziennym życiu radość
i dobro zawsze przyświeca,
a problemy niech będą dla Państwa wyzwaniem,
nie kłopotem.

w imieniu Zarządu i Pracowników Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
Jan Wojnarski Starszy Cechu
Wielkanoc 2024

kurczak
Wycieczka do Wrocławia i Książa – 18.03.2024

Propozycja dwudniowej wycieczki autokarowej Wrocław-Książ – 18-19 czerwiec 2024 r.

W programie:

I dzień: Wrocław
- Panorama Racławicka
- ZOO z Afrykarium
- Hydropolis
- Uniwersytet Wrocławski (Aula Leopoldina, Sala Matematyczna…)
- Przewodnik
- Nocleg, obiadokolacja, śniadanie

II dzień:
- Książ-zamek wnętrza, Tarasy, Podziemia, Palmiarnia (albo do wyboru zwiedzanie opactwa cystersów w Lubiążu)
- Świdnica – Kościół Pokoju
- obiad

Kolejność zwiedzania uzależniona od dostępności obiektów.
Cena uzależniona od ilości chętnych.
Możliwość zabrania osób towarzyszących.

Więcej informacji w biurze Cechu.
Najważniejsze zmiany w podatkach w roku 2024 – 18.01.2024

W ramach działań informacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego jako członka Rady Dialogu Społecznego opublikowano m.in. biuletyn (8 stron) zawierający zestawienie najważniejszych zmian podatkowych na bieżący rok.


strzałka w górę

Kontakt

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 16
☎  tel. / fax: 018 353-52-62
📱  tel. komórkowy +48 517 977 384
✉  e-mail: cech.gorlice@list.pl

 Statystyki

© 2009 Cech Gorlice, Wykonanie: Ewerest