Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej


logo Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu


logo Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego


CRiP w Gorlicach na Facebooku

CRiP w Gorlicach
na Facebooku


logo RSS

  Subskrybcja Aktualności
na smartfonach przez czytnik RSS
https://www.cech.gorlice.pl/rss

Kronika wydarzeń – 2022 r.Życzenia świąteczno-noworoczne – 20.12.2022
ZUS – obowiązek posiadania PUE przez płatników składek od 1.01.2023 r. – 23.11.2022

logo PUE

​​​​​​​Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Pomocne linki:

Pełna informacja na stronie Związku Rzemiosła Polskiego

Rejestracja na stronie ZUS-u
Tańszy prąd dla przedsiębiorców – 15.11.2022

Pełna informacja wraz ze wzorami dokumentów znajduje się pod linkiem:

link

Pamiętajmy o terminie – do 30 listopada!
Udział Cechu w obchodach Dnia Niepodległości – 15.11.2022

11 listopada 2022 r. uroczyście obchodzono w Gorlicach 104 rocznicę Święta Niepodległości. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlice P. Rafała Kukli, w uroczystości wzięli również udział rzemieślnicy z naszego Cechu. Reprezentowała nas Starszyzna Cechowa w składzie: Starszy Cechu P. Jan Wojnarski, Podstarszy Cechu P. Włodzimierz Socha i Skarbnik P. Danuta Adamczyk. Poczet sztandarowy w składzie: P. Danuta Miszczak. P. Łukasz Krauschar, P. Dawid Mikruta.

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny, w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia NMP w Gorlicach. Następnie orszak, składający się z delegacji i pocztów sztandarowych, oraz mieszkańców miasta Gorlic, przemaszerował , w pierwszej kolejności pod tablicę Józefa Piłsudskiego, a następnie pod Pomnik Niepodległości. Tam wysłuchano okolicznościowych przemówień, oraz złożono wieńce i wiązanki. Punktualnie o godzinie 12-tej odśpiewano Hymn Narodowy.

Fotogaleria

11listopadaBezpłatne spotkanie informacyjne online dla przedsiębiorców, 17 listopada br – 07.11.2022

Podczas spotkania omówione będą aktualne możliwości pozyskania Środków Europejskich na rozwój firm.

Przedstawione zostaną także założenia programów z nowej perspektywy finansowej 21-27, w tym Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 21-27, którego pierwsze konkursy planowane są do uruchomienia w I kwartale 2023 roku

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie prowadzone poprzez platformę ZOOM.

Szczegółowe informacje pod linkiem:
https://businessinmalopolska.pl/aktualnosci/pozostale/3156-bezplatne-spotkanie-informacyjne-online-dla-przedsiebiorcow-17-listopada-br
Egzaminy czeladnicze w 2023 r. – 22.10.2022

pismo w sprawie egzaminów w 2023 roku

Oryginalna informacja z Izby w Nowym Sączu otwórz (PDF)
Patronat MEiN – 26.09.2022

Patronat honorowy MEiN
Informacja – 5.09.2022


W dniach 12, 13, 14, 19, 20, 21 września
biuro Cechu będzie nieczynne z powodu urlopu.

Udział Cechu w obchodach rocznicy wybuchu II wojny św. – 2.09.2022


W dniu 1 września 2022 r, w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlice P. Rafała Kukli, przedstawiciele Zarządu Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości wzięli udział w uroczystości upamiętniającej poległych walczących na wszystkich frontach.

Przy pomniku Bohaterów Ziemi Gorlickiej wiązankę kwiatów złożył Starszy Cechu P. Jan Wojnarski w towarzystwie członków Zarządu Cechu: P. Danuty Adamczyk i P. Stanisława Muchy-Słomskiego. Obecny był również poczet sztandarowy CRiP w składzie: P. Edward Miarecki, P. Mirosław Wantuch i P. Łukasz Krauschar.

Fotogaleria

1wrzesnia
Walne zgromadzenie Cechu – 18.05.2022


Z A P R O S Z E N I E
działając na podstawie § 25 Statutu Cechu zwołuję

Walne Zgromadzenie Członków

Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach na dzień 25 maja 2022 r. o godz. 17.00 – I termin (w przypadku braku quorum w podanym czasie, Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 17.30 – II termin) w sali Domu Rzemiosła w Gorlicach ul. Kołłątaja 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i wręczenie odznaczeń.
 2. Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Wybór Przewodniczącego, Z -cy Przewodniczącego i Sekretarza WZ Członków.
 4. Wybory Komisji : Wnioskowej i Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków.
 7. Sprawozdanie z działalności za rok 2021.
 8. a / Zarządu Cechu
  b / Komisji Rewizyjnej
  c / Sądu Cechowego
 9. Informacja Dyrektora BS IS CR i P w Gorlicach na temat jej działalności.
 10. Omówienie sprawozdania finansowego za 2021 r.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwał dotyczących punktów 7 – 8.
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu za rok 2021.
 13. Omówienie planu finansowego na rok 2022 i uchwalenie składki cechowej.
 14. Sprawa pocztu sztandarowego.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwał.
 17. Wolne wnioski i zakończenie Walnego Zgromadzenia.

W biurze Cechu wyłożone są do wglądu:
sprawozdanie finansowe za 2021 r., sprawozdanie Zarządu Cechu, projekty uchwał, protokół z poprzedniego WZS-WCz, sprawozdanie z realizacji uchwał.

Obecność obowiązkowa, gdyby Pan (i) nie mógł wziąć udziału w zebraniu, należy usprawiedliwić swoją nieobecność.


Starszy Cechu

Jan Wojnarski
Udział Cechu w obchodach rocznicy zakończenia II wojny św. – 17.05.2022

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlic, Pana Rafała Kukli, z okazji 8 maja, dnia zakończenia II Wojny Światowej, Zarząd Cechu wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystościach upamiętniających ten dzień. O godzinie 11.30 w Bazylice Mniejszej pw. NNMP w Gorlicach, odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu złożono kwiaty pod "Szklarczykówką".

Fotogaleria

8maja
Udział Cechu w obchodach święta 3 Maja – 16.05.2022

Zarząd Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach wraz z pocztem sztandarowym, wzięli udział, na zaproszenie Starosty Gorlickiego P. Marii Gubały w uroczystych obchodach święta 3 Maja. O godzinie 10-tej rozpoczęła się Msza św. w Bazylice Mniejszej pw. NNMP w Gorlicach. Następnie byliśmy świadkami uroczystej intronizacji Króla Kurkowego Anno Domini 2022 na gorlickim Rynku.

Potem orszak przemaszerował ulicą 3 Maja pod pomnik upamiętniający stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość zakończyła się okolicznościowym przemówieniem Starosty Gorlickiego i złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem.

Fotogaleria

8maja
Życzenia wielkanocne – 11.04.2022
Święto Rzemiosła – św. Józefa – 4.04.2022

Z okazji Święta Rzemiosła – św. Józefa, dnia 19 marca 2022r. Zarząd Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach wraz z pocztem sztandarowym, pracownikami Cechu, Dyrektorem Szkoły Cechowej Panem Romanem Trojanowiczem, rzemieślnikami zrzeszonymi w Cechu, wzięli udział w uroczystej Mszy świętej w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach.

Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Proboszcz Jerzy Gondek.

Uroczystość rzemieślników uświetnił swoją obecnością Wójt Gminy Gorlice Pan Jan Przybylski, który również był rzemieślnikiem zrzeszonym w gorlickim Cechu.

Po zakończonej Mszy św. Zarząd i rzemieślnicy spotkali się w Restauracji Podzamcze, na uroczystym obiedzie.

Podczas spotkania Starszy Cechu Jan Wojnarski, wyróżnił odznaczeniami rzemieślniczymi zasłużonych rzemieślników.

Srebrną Honorowa Odznakę „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” otrzymali:
- Pani Danuta Adamczyk
- Pani Dorota Jamro-Pyrz
- Pan Sylwester Mikrut
- Pan Stanisław Mucha-Słomski

Honorową Odznakę Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu otrzymali: - Pan Tadeusz Gargas
- Pan Jan Wojnarski

Pan Tadeusz Gargas dodatkowo otrzymał z rąk Starszego Cechu tytuł Honorowego Starszego Cechu, za wieloletnią pracę i poświęcenie na rzecz Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach.

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii.
Apel Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego do organizacji rzemiosła o włączenie się w różne formy wsparcia dla Ukrainy– 04.03.2022

Potępiamy militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to bezwzględny akt terroru, który stanowi pogwałcenie reguł prawa międzynarodowego i cywilizowanych stosunków między państwami. Popieramy działania Rządu RP zapewniające obywatelom Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do Polski oraz pomoc dla uchodźców. Podkreślamy przy tym znaczenie pomocy polegającej na aktywizacji zawodowej oraz ułatwianiu podjęcia przez nich pracy na terenie RP. Efektywność kompleksowej pomocy uchodźcom wojennym wymaga koordynacji działań ze strony rządu, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, w tym organizacji rzemiosła.

Zwracam się do wszystkich regionalnych i lokalnych organizacji rzemiosła z terenu całej Polski o włączenie się w o różne formy wsparcia dla obywateli Ukrainy.

Apel ZRP wsparcie dla Ukrainy otwórz (PDF)
Apel Rady Przedsiębiorczości i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej dotyczący pomocy Ukrainie– 04.03.2022

Organizacje tworzące Radę Przedsiębiorczości wspólnie z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą zwróciły się z apelem do polskich przedsiębiorców o dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie. Zwrócono się z prośbą do Premiera RP o objęcie tych wpłat takimi ulgami w CIT i PIT, jak na inne cele charytatywne (tj. odpis od podstawy opodatkowania odpowiednio do kwoty 3% lub 10% dochodu). „Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski, a bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy” – pisał Jacek Kuroń. W jego słowach odbijało się echo wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i Jerzego Giedroycia. Dziś te słowa, wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę są ostrzeżeniem także dla nas, Polaków. Bądźmy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami! Poniżej pełna treść apelu:.

Apel Rady Przedsiębiorczości dot. wsparcia dla Ukrainy otwórz (PDF)
Kulig cechowy– 22.02.2022

W dniu 19 lutego 2022 r. w zorganizowanym przez Zarządu Cechu kuligu, wzięli udział rzemieślnicy oraz pracownicy naszego Cechu wraz z osobami towarzyszącymi. Ze względu na brak śniegu, kulig stał się przejażdżką bryczkami, po malowniczych terenach Gładyszowa. Następnie uczestnicy biesiadowali w klimatycznej Starej Cegielni Państwa Kario.

Krótki fotoreportaż w galerii. Zapraszamy do obejrzenia

kuligMsza święta za rzemieślników – 21.02.2022

msza za rzemieślnikówPowrót do nauki stacjonarnej od 21 lutego – 21.02.2022

powrót do szkół
Film dokumentalny „Małopolska droga do samorządu”.
„30 lat Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski”. – 12.02.2022


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uprzejmie informuje, że na platformie Youtube umieściliśmy film dokumentalny „Małopolska droga do samorządu. 30 lat Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski”.

Szczególnie prosimy o dalsze przekazanie tej informacji Państwa Członkom, Współpracownikom, środowiskom obywatelskim, organizacjom pozarządowym – „kuzynom samorządu”.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu pod linkiem:

https://youtu.be/zIA8bZovqXY

Film znanego dokumentalisty Piotra Augustynka, z wyjątkowymi archiwaliami współorganizowanej przez niego w latach 80-tych Niezależnej Telewizji „S” Mistrzejowice, prezentuje historię Małopolski i znaczący dorobek Stowarzyszenia. Potwierdza także tezę, że z wielu reform przeprowadzonych po 1989 r., najbardziej udaną była reforma samorządowa, w wyniku której rozkwitły nasze miasta i wioski.

O drodze do wolnego samorządu i wszechstronnych działaniach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wypowiedzieli się świadkowie historii – Kazimierz Barczyk – założyciel i do dzisiaj społecznie przewodniczący SGiPM oraz m.in.: prof. Jerzy Buzek, prof. Jacek Majchrowski, prof. Jan Tadeusz Duda, prof. Jacek Purchla, Barbara Bubula, Małgorzata Małuch, Mieczysław Gil, Edward Nowak, Józef Lassota, prof. Andrzej Gołaś, prof. Antoni Wontorczyk, Ireneusz Raś, Bogusław Kośmider, Dominik Jaśkowiec, Janusz Kahl, Michał Kozioł.

Ciekawe są również archiwalne wypowiedzi kolejnych rektorów UJ profesorów Franciszka Ziejki, Karola Musioła, Wojciecha Nowaka oraz profesorów Antoniego Dziatkowiaka, Stanisława Grodziskiego i Stanisława Waltosia. Podobnie archiwalna wypowiedź ks. kardynała Franciszka Macharskiego w sprawie udziału w pierwszych wyborach samorządowych.
Lutowe wydanie Mistrza Branży – pełny numer w PDF – 12.02.2022


Z udostępnionym aktualnym numerem czasopisma można zapoznać się pod poniższym linkiem:

http://mistrzbranzy.pl/katalog-produktow/pokaz/Mistrz-Branzy-luty-2022-1853.html

Tam jest spis treści, możliwość czytania online i pobrania PDF.
Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy – 27.01.2022

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników
Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin
, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Nieodpłatny webinar z ekspertem dotacji unijnych – 21.01.2022

Niebawem wystartuje nowa perspektywa Unijna na lata 2021-2027. Do rozdysponowania będzie blisko 28 mld euro.

Serdecznie zapraszamy na nieodpłatny webinar z ekspertem dotacji unijnych Łukaszem Bilskim, który powie jak przygotować się do pozyskania środków.

Webinar odbędzie się 25 stycznia o godzinie 10:00.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.
Czas trwania około 60 minut.

Na webinarze:
* jak przygotować się do pozyskania środków
* kto będzie mógł skorzystać
* jaka jest szybka ścieżka pozyskania

Link do zapisu na wydarzenie:
https://decyzjefinansowe.pl/dotacje-webinar/
Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r – 10.01.2022

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów szkół.

Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa

Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Dla województwa małopolskiego jest to okres 17-30 stycznia 2022 r.

Pełny tekst Ministerstwa Edukacji i Nauki znajduje sie pod tym linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-rstrzałka w górę

Kontakt

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 16
☎  tel. / fax: 018 353-52-62
📱  tel. komórkowy +48 517 977 384
✉  e-mail: cech.gorlice@list.pl

 Statystyki

© 2009 Cech Gorlice, Wykonanie: Ewerest