logo Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu


logo Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiegologo RSS

  Subskrybcja Aktualności
na smartfonach przez czytnik RSS
https://www.cech.gorlice.pl/rss


CRiP w Gorlicach na Facebooku

CRiP w Gorlicach
na Facebooku
KRONIKA WYDARZEŃ

Walne Zgromadzenie Członków – 8.09.2020

ZAPROSZENIE

działając na podstawie § 25 Statutu Cechu zwołuję

Walne Zgromadzenie Członków

Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach na dzień 25 września 2020 r. o godz. 17.30 – I termin (w przypadku braku quorum w podanym czasie, Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 18,00 – II termin) w sali Domu Rzemiosła w Gorlicach ul. Kołłątaja 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i wręczenie odznaczeń.
 2. Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Wybór Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza WZ Członków
 4. Wybory Komisji: Wnioskowej i Mandatowo-Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 7. Sprawozdanie z działalności za rok 2019
  a/ Zarządu Cechu
  b/ Komisji Rewizyjnej
  c/ Sądu Cechowego
 8. Informacja Dyrektora BS IS CR i P w Gorlicach na temat jej działalności
 9. Omówienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwał dotyczących punktów 7-8
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu za rok 2019
 12. Omówienie planu finansowego na rok 2020 i uchwalenie składki cechowej
 13. Sprawa pocztu sztandarowego
 14. Dyskusja
 15. Podjęcie uchwał
 16. Wolne wnioski i zakończenie Walnego Zgromadzenia.

W biurze Cechu wyłożone są do wglądu:
sprawozdanie finansowe za 2019 r., sprawozdanie Zarządu Cechu, projekty uchwał, protokół z poprzedniego WZCz, sprawozdanie z realizacji uchwał.
Obecność obowiązkowa, gdyby Pan(i) nie mógł wziąć udziału w zebraniu należy usprawiedliwić swoją nieobecność.


Starszy Cechu
Tadeusz Gargas


strzałka w górę

Kontakt

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 16
☎  tel. / fax: 018 353-52-62
📱  tel. komórkowy +48 517 977 384
✉  e-mail: cech.gorlice@list.pl

 Statystyki

© 2009 Cech Gorlice, Wykonanie: Ewerest