Zarząd Cechu 2013 – 2017 i osoby z nim związane.

. . . W środku stoi: Bogda Miarecka - księgowa, pierwszy od prawej stoi: Kazimierz Sobieniak - kierownik biura.
. . W środku stoją: Roman Trojanowicz - dyrektor szkoły cechowej, honorowy Starszy Cechu, obok Bogda Miarecka - księgowa .