Historia Rzemiosła Gorlickiego

Rzemieślnicy zasłużeni dla Miasta Gorlice i Ziemi Gorlickiej

Kol. Tenerowicz Jan

s. Jana i Wandy urodził się 15 stycznia 1937 roku w Ropicy Dolnej.
Przez wiele lat prowadził Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i CO. Był członkiem Cechu od 1 września 1966 roku, a od 1 października 1966 roku członkiem Spółdzielni Rzemieślniczej, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Spółdzielni od 1 lipca 1980 r. do 3 czerwca 2008 r.
W latach 1974 – 1981 był członkiem Zarządu Cechu, a od 1981 r. do maja 2005 r. jego Podstarszym.
Piastował również mandat radnego Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu i był także członkiem Zarządu Izby.
Za swoją działalność został odznaczony:

  • Honorową Odznaką Rzemiosła – 1981 r.
  • Medalem 50-lecia Centralnego Związku Rzemiosła w Warszawie – 1983 r.
  • Odznaką „Zasłużony Pracownik Handlu i Usług” – 1987 r.
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi – 1988 r.
  • Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła polskiego” – 1994 r.
  • Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła polskiego” – 1997 r.
Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła polskiego” – 2010 r.

 

 


Kontakt

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 16
tel. / fax: 018 353-52-62
e-mail: cech.gorlice@list.pl

© 2009 Cech Gorlice, Wykonanie: Ewerest

Darmowe statystyki